Garantie aanvraag


Klacht/Probleem:
Overige haarverzorging producten:

Voorwaarden aanvraag

Problemen/klachten met betrekking tot human hairextensions worden beoordeeld door de Nederlandse distributeur/cq fabrikant. Hanna's Hair Products zal problemen en klachten m.u.v. de eigen Virginlengths hairextensions niet meer zelf in behandeling nemen. Men dient dan ook de voorwaarden zoals omschreven strikt in acht te nemen. 11.1 Klachten over kwaliteit dienen binnen eenentwintig (21) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens verkoper ter zake van enig gebrek. 1.3 Om de klacht naar alle redelijkheid op te lossen dient koper alle medewerking te verlenen naar het gevraagde van verkoper. 11.4 Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hairextensions binnen dertig dagen (30) na aankoopdatum retour te worden gestuurd. Producten gezonden na dertig (30) dagen zullen niet meer in behandeling genomen worden. 11.5 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient direct contact opgenomen te worden met verkoper en een verdere behandeling te worden gestopt. 11.6 Producten welke door koper een chemische behandeling ondergaan hebben zoals bv. Permanenten, kleuren etc komen niet in aanmerking voor garantie onderzoek. 11.9 Verkoper geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten., alsmede door niet gebruik van de door de verkoper geadviseerde verzorgingproducten. 11.10 Verkoper is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden. 11.11 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding. 11.12 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet voor eventueel gemaakte kosten aan derden. 11.13 Een klacht waarover het recht bestaat om als garantie in aanmerking te komen, worden alleen onder garantie gesteld, mits de leverancier van het product hiervoor garantie verleend, waaronder wordt verstaan dat de uiteindelijke garantie beslissing bij de leverancier, cq producten/fabrikant wordt neergelegd. Verkoper is afhankelijk van de bij verkoper zijnde leverancier garantievoorwaarden en verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden. 11.14 Over geseponeerde klachten kan niet worden gecorrespondeerd.